Multicare

Meer en meer zien jonge ouders het belang in van een juiste keuze bij de aankoop van het beddengoed voor hun kindje. Gezondheid speelt daarbij een belangrijke rol. Er wordt voornamelijk gekeken naar het label “Anti-allergisch”, wat soms misleidend kan zijn, daar dit louter kan wijzen op de synthetische samenstelling van het product, of toevoeging van stoffen die eigenlijk niet geëigend zijn voor babies. Het aantal allergiegevoelige kinderen neemt gestaag toe, momenteel 1 op 3 kinderen. Bij Multicare krijgt het label “Anti-allergisch” een extra dimensie. Gesteund op weten­schappelijk onderzoek en gecontroleerd door diverse instanties bieden de Multicare artikelen zowel een preventieve als een curatieve werking omtrent allergie voor huisstofmijt, schim­mels en pollen: de meest voorkomende oorzaken van astma!

De Multicare matrassen vormen een barrière t.o.v. de huisstofmijt, de andere beddengoedartikelen zijn kookwasbestendig.